Love and Accountability

Love and Accountability February 11, 2018     Scriptures: Proverbs 4:1-4 (ESV) Psalm 119:151 (NASB) John 8:31-32 (NLT) Psalm 119:32 (NASB) 1 John 5:3 (NLT) 2 Thessalonians 1:3 (NLT) Leviticus 19:18 (ESV) Matthew 16:24 (ESV) 1 John 2:15 (ESV) 2 Corinthians 1:8-9 (NLT) 2 Corinthians 5:14-17 (NLT)  

Continue reading

Accountability and the Weightier Matters

Accountability and the Weightier Matters January 21, 2018     Scriptures: Genesis 1:27 (HCSB) Genesis 5:1-2 (HCSB) Genesis 6:11-13 (ESV) Psalm 106:34-40 (HCSB) Matthew 23:23-34 (ESV) Luke 6:36 (ESV) Romans 11:30-36 (ESV) Mark 12:28-34 (ESV)  

Continue reading

Deeper Commitment

Deeper Commitment January 14, 2018     Scriptures Acts 2:37-42 (ESV) Colossians 1:13-20 (ESV) Hebrews 10:19-25 (NLT) Ephesians 5:25 (NLT) Romans 14:12 (NLT)  

Continue reading

When You Are Not Ready

When You Are Not Ready January 7, 2018     Scriptures Daniel 1:1-17 (NLT) 2 Timothy 4:1-2 (ESV) Daniel 2:17-18 (NASB) Daniel 2:19-22 (NASB) Genesis 50:20 (NASB) 2 Corinthians 5:6-10 (ESV) John 8:28-29 (ESV)  

Continue reading

Accountability

Accountability December 31, 2017     Scriptures: Romans 14:12 (NLT) Matthew 12:36 (HCSB) Hebrews 4:12-13 (HCSB) 2 Corinthians 5:10-11 (ESV) 2 Samuel 12:7-10 (ESV) 1 Thessalonians 5:1-3 (ESV) Genesis 2:15-17 (ESV) Genesis 3:7-9 (ESV) Genesis 4:6-10 (ESV) 1 John 2:1-6 (ESV) 2 Corinthians 5:21 (NLT) Hebrews 4:12-16(ESV)  

Continue reading