The Christmas Present, Presents – Life

The Christmas Present, Presents – Life December 19, 2021     Scriptures: Genesis 1:1 (ESV) John 1:1-5 (ESV) John 10:14-18 (ESV) John 14:6 (ESV) Colossians 1:16-17 (ESV) Luke 1:76-79 (ESV) 1 Timothy 1:15 (ESV) Romans 6:23 (ESV) John 3:16 (ESV) John 3:36 (ESV) John 1:10-14 (NLT2)

Continue reading

The Christmas Invitation

The Christmas Invitation December 5, 2021     Scriptures: Luke 1:26-38 (NASB) Isaiah 1:18 (ESV) Revelation 22:17 (NIV) Luke 9:59 (NIV) Philippians 4:6 (NLT2) Matthew 11:28-30 (NASB) James 1:5 (NASB) Matthew 7:7-8 (NASB) John 15:7-11 (NASB)

Continue reading

The Best Christmas-Plans, The Best-Planned Life

The Best Christmas-Plans, The Best-Planned Life November 28, 2021     Scriptures: Luke 1:1-17 (NASB) Job 17:11 (NASB) Proverbs 16:9 (NASB) James 4:14 (NASB) Proverbs 16:33 (NASB) Proverbs 16:33 (NLT2) Proverbs 16:33 (MSG) Genesis 1:1 (NIV) Galatians 4:4-5 (NLT2) 1 Peter 1:20 (NIV) Malachi 4:5-6 (NASB) Proverbs 19:21 (NASB) Isaiah

Continue reading